Sista ansökningsdag 190115

Ansökningar till Sigrid Göranssons Stiftelses första sammanträde för våren skall vara stiftelsen tillhanda senast 190115. Vi tar endast emot e-ansökningar.