Mellan 4-29 februari och 1-30 september kan du ansöka om studiebidrag hos oss. Läs NOGA igenom vilka bilagor som ska bifogas då vi ej kompletterar studiebidragsansökningarna.

  • Registreringsintyg över kurser som du kommer läsa för aktuell termin. Intyget ska ha kontrollnummer (ladok-dokument) eller vara stämplat och underskrivet av skolans personal.
  • Saknas registrering för samtliga kurser ännu, skriv då ned i ett separat dokument samtliga kurser du kommer att läsa den aktuella terminen.
  • Om du sökte studiemedel även föregående termin måste du bifoga ett intyg/betyg med kurser och avklarade poäng som har kontrollnummer (ladok-dokument) eller är stämplat och underskrivet av skolans personal.
  • Vid studier på gymnasienivå krävs intyg om eget boende, bifoga hyresavi/hyresavtal.

Beviljat studiebidrag betalas ut som ett engångsbelopp per termin.