Sigrid Göranssons Stiftelse


Sista ansökningsdag är 31 oktober 2019 till detta års sista styrelsesammanträde.

Följande ska bifogas samtliga ansökningar:

-Ansökan ska legitimeras av ordförande eller kassör i moderföreningen, alternativt kan en skriftlig ansökan bifogas som är undertecknad av dessa
-Moderföreningens budget för 2019
-Moderföreningens årsredovisning för 2018
-Ansökan där ni beskriver vad ni söker bidrag för och hur mycket ni söker i bidrag
-Vid återkommande bidrag vill vi att ni skickar in redovisning av föregående års bidrag

Vid ansökan om cup/läger ska även detta bifogas:

-Budget för cupen/lägret
-Antal ledare och deltagare