Sigrid Göranssons Stiftelse


Sista ansökningsdagar är 31 januari, 15 april, 31 augusti och 31 oktober. Ansökningar som inkommer innan sista ansökningsdag kommer att behandlas på nästkommande sammanträde.

Följande ska bifogas samtliga ansökningar:

-Ansökan ska legitimeras av ordförande eller kassör i moderföreningen, alternativt kan en skriftlig ansökan bifogas som är undertecknad av dessa
-Moderföreningens budget för nästkommande år
-Moderföreningens senaste årsredovisning
-Ansökan där ni beskriver vad ni söker bidrag för och hur mycket ni söker i bidrag
-Vid återkommande bidrag vill vi att ni skickar in redovisning av föregående års bidrag
-Offert/prisuppgift om ni söker bidrag till något specifikt

Vid ansökan om cup/läger ska även detta bifogas:

-Budget för cupen/lägret
-Antal ledare och deltagare