Händer i vår sociala verksamhet V.3

Kurs i hanterandet av Mobiltelefon

När: Måndagen den 14 Januari
Tidpunkt: 09:30 – 11:30
Plats: Estersgården
 
Kursen har som syfte att öka kunskapen kring hanterandet av mobiltelefoner, surfplattor med mera.
Kursen leds av personal från Gårdarna som är behjälplig med de frågor som uppkommer under kursen.
Alla är välkomna oavsett kunskapsnivå och tidigare erfarenhet. 
 

Datorkurs

När: Onsdagen den 16 Januari
Tidpunkt: 09:30 - 11:30
Plats: Estersgården
 
Kursen har som syfte att deltagarna skall lära sig mer om datorer och se möjligheterna som kan skapas i datorernas-värld.
Alla är välkomna oavsett kunskapsnivå och tidigare erfarenhet. 
 

Kortspel

När: Onsdagen den 16 Januari
Tidpunkt: 13:00-16:00
Plats: Estersgården
 
Deltagarna i gruppen träffas för att spela kort och umgås socialt under några timmar.


 Drömtorsdag

När: Torsdagen den 17 Januari
Tidpunkt: 13:30 -15:30
Plats: Drömfabriken
 
Drömtorsdag är en aktivitet som sker varje vecka på torsdagar. Det är olika teman vid varje tillfälle. Denna gång är temat Tips Runda. Dörrarna öppnar kl 13:30


Körsång

När: Fredagen den 18 Januari
Tidpunkt: 09:35 – 11:45
Plats: Estersgården
 
Kören går lite skämtsamt under namnet ”Hellre än Bra”. Alla är välkomna till kören oavsett hur sångförmågan är.


Konstcafé

När: Fredagen den 18 Januari
Tidpunkt: 13:00-16:00
Plats: Drömfabriken
 
På konstkafét ges möjlighet till att vara kreativ och våga skapa konst. Alla  är välkomna oavsett tidigare erfarenhet eller kunskapsnivå.
Målet är att våga skapa och ha roligt, så inget krav på prestation finns. 


Sittgympa

När: Fredagen den 18 Januari
Tidpunkt: 14:00 – 16:00
Plats: Drömfabriken
 
Sittgympan har fokus på rörelse och välmående. Gympan är utformad så att alla kan vara med oavsett förmåga. 

Händer i vår sociala verksamhet V. 4

Körsång

När: Måndagen den 21 Januari
Tidpunkt: 09:45 – 11:45
Plats: Estersgården
 
Kören går lite skämtsamt under namnet ”Hellre än Bra”. Alla är välkomna till kören oavsett hur sångförmågan är.


Sittgympa

När: tisdagen den 22 Januari
Tidpunkt: 10:00 – 12:00
Plats: Anna och Albertgården
 
Sittgympan har fokus på rörelse och välmående. Gympan är utformad så att alla kan vara med oavsett förmåga. 


Kortspel

När: Onsdagen den 23 Januari
Tidpunkt: 13:00-16:00
Plats: Estersgården
 
Deltagarna i gruppen träffas för att spela kort och umgås socialt under några timmar.
 

Drömtorsdag

När: Torsdagen den 24 Januari
Tidpunkt: 13:30 - 15:30
Plats: Drömfabriken
 
Drömtorsdag är en aktivitet som sker varje vecka på torsdagar.Det är olika teman vid varje tillfälle. Denna gång är temat Musik cafe med Gunnar Sundberg. Dörrarna öppnar kl.13:30


I alla öppna verksamheter så finns det fika till försäljning. Observera att betalning önskas ske med betalkort.