Organisationer/föreningar har tidigare kunnat söka något som vi har kallat "200-kronan" som har varit ett resebidrag för pensionärer och sjukpensionärer. From årsskiftet 2018-2019 kommer 200-kronan att kunna sökas i samband med verksamhetsbidraget.

Vid frågor kontakta administrationen på 026-235760 eller maila info@goranssonska.com.