Om oss

Göranssonska Stiftelserna består i själva verket av tre stiftelser: Stiftelsen den Göranssonska Fonden, Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne samt Sigrid Göranssons Stiftelse. Samtliga stiftelser har grundats av ättlingar till Göran Fredrik Göransson (1819-1900) som startade Sandvikens Jernverk 1862, idag Sandvik AB.

Vid ett besök i England träffade Göransson Henry Bessemer, som hade tagit patent på den första moderna metoden för tillverkning av götstål. Metoden var dock svår att tillämpa i praktiken. Göransson förvärvade rätten till att utnyttja patentet i Sverige och inledde experiment vid Edske Masugn i Hofors. År 1858 var problemet löst och ståltillverkning i större skala kunde påbörjas.

Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Stiftelsen grundades på 1860-talet av Konsul Göran Fredrik Göransson för att hjälpa anställda vid järnverket och deras familjer med att få vardagen att gå ihop. Idag lämnar stiftelsen bidrag till studerande, funktionshindrade eller långvarigt sjuka samt organisationer som tar ett socialt ansvar i kommunen.

Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne

Stiftelsen grundades år 1943 av fröken Ester Göransson, till minnet av hennes föräldrar ingenjör Carl Albert Göransson och hans hustru Anna Maria Göransson, född Eneström.

Stiftelsen inriktar sig på att underlätta levnadsvillkoren för barn, ungdomar och äldre, sjukpensionärer samt funktionshindrade boende i Sandvikens kommun. På Estersgården och Anna & Albert-gården finns verksamheter med olika grupper med personal som tar hand om deltagarna på bästa sätt. För dig som inte kan ta dig ut erbjuds social samvaro, fotvård och hårvård i hemmet. Under sommaren anordnas sommarkafé och resor för rekreation och samvaro.

Sigrid Göranssons Stiftelse

Stiftelsen grundades av fröken Sigrid Göransson år 1947 och har som främsta uppgift att lämna bidrag till barn- och ungdomsverksamhet på kulturell och kristen grund. Föreningar och organisationer i Sandvikens kommun kan söka bidrag till kurser, läger, utbildningar och arrangemang för barn och ungdomar.

Stiftelsen äger Sigridsgården som tidigare var Sigrid Göranssons hem. Byggnaden ligger vid kyrkan i Sandviken på en tomt som Sigrid fick av sin far, Brukspatronen Anders Henrik Göransson, son till Konsul Göran Fredrik Göransson.

Sigrid Göransson arbetade under perioden 1890-1950 i företagsledningen på Sandvikens Jernverk och löste framgångsrikt många sociala och samhälleliga uppgifter. Sigrid ägnade sig åt studier och besökte hem som hade det svårt. Därigenom fick hon insikt i hur arbetarna med sina stora familjer hade det. Sigrid var som person enkel och naturlig, varmhjärtad och arbetade flitigt under hela sitt liv med att förbättra villkoren för de fattiga i samhället.

Under alla år hade Sigrid öppet hus i sitt hem och lät alla som önskade läsa nyutkommen litteratur, diskutera religion och dagens problem. Sigrid var djupt intresserad av ungdomens andliga fostran och många ungdomar har fått hjälp genom åren. Hemmet finns bevarat som det såg ut 1963, med möbler och konst på väggarna och är precis som Sigrid önskade även idag öppet för alla.