Pressinformation 2020-05-28

 

 

Stiftelsen avvecklar dagverksamhet för äldre

Stiftelsen Albert och Anna Göranssons minne har beslutat att avveckla all dagverksamhet på Anna och Albertgården respektive Estersgården. Avvecklingen innefattar även de hembesök och övriga öppna verksamheter som bedrivs av stiftelsen i Sandvikens kommun. Orsaken är att verksamheterna inte kan bedrivas på ett säkert sätt under den pågående corona-pandemin.

Dagverksamheten syftar till att samla och på olika sätt aktivera äldre i Sandviken i syfte att bryta ensamheten och har i olika former funnits sedan slutet av 1970-talet. Den pågående corona-pandemin har dock medfört att samtliga dessa aktiviteter har stängts sedan en tid tillbaka då målgrupperna tillhör de mest utsatta riskgrupperna.

Eftersom det i nuläget är omöjligt att förutse hur länge den nuvarande situationen med hög smittorisk och omfattande restriktioner kommer att bestå har olika alternativ för dagverksamheterna utvärderats. Stiftelsens styrelse har därefter beslutat att dagverksamheterna i dess nuvarande form skall avvecklas så snart som möjligt. Beslutet innebär att samtliga 15 anställda inom dessa verksamheter varslas om uppsägning.

-          Det är ett av de svåraste besluten jag har varit med om att fatta men i nuläget har vi inga alternativ för dessa verksamheter, säger Henning Eneström, stiftelsens ordförande.   

De Göranssonska stiftelserna förvärvade under 2019 tre fastigheter på Hedåsvägen i Sandviken som efter renovering och ombyggnad kommer att inrymma den egna administrationen, vissa andra verksamheter som stiftelserna är engagerade i samt också ge möjlighet för nya verksamheter att etableras i någon form.

-          Vår avsikt är definitivt att fortsätta stödja Sandvikens äldre och vi fortsätter att vara engagerade i många verksamheter, säger Henning Eneström.

Fackliga förhandlingar vidtas snarast.

 

Sandviken den 28 maj 2020

Styrelsen för
Stiftelsen Albert och Anna Göranssons minne

 

 

En pressinformation kommer att hållas på Göransson Arena, konferensrum Bruket
den 28 maj kl 15.00.

 

Vid frågor kontakta: Henning Eneström, tel 070-6257711