Sista ansökningsdag för ansökan till Sigrid Göranssons Stiftelse år 2021 är:

  • 31 januari
  • 15 april
  • 31 augusti
  • 31 oktober


Vi tar endast emot digitala ansökningar och dessa ska legitimeras av ordförande eller kassör i moderföreningen. Vid frågor angående ansökningsprocessen maila sg@goranssonska.com