Mellan 1-28 februari och 1-30 september kan du ansöka om studiebidrag hos oss. Läs NOGA igenom vilka bilagor som ska bifogas då vi ej kompletterar studiebidragsansökningarna. Skulle du ha missat något får du ett avslagsbrev via den uppgivna mailadressen, gör då en ny fullständig ansökan. 

  • Registreringsintyg över kurser som du kommer läsa för aktuell termin. Intyget ska ha kontrollnummer (ladok-dokument) eller vara stämplat och underskrivet av skolans personal.
  • Saknas registrering för samtliga kurser ännu, skriv då ned i ett separat dokument samtliga kurser du kommer att läsa den aktuella terminen.
  • Om du sökte studiemedel även föregående termin måste du bifoga ett intyg/betyg med kurser och avklarade poäng som har kontrollnummer (ladok-dokument) eller är stämplat och underskrivet av skolans personal.
  • Vid studier på gymnasienivå krävs intyg om eget boende, bifoga hyresavi/hyresavtal.

Beviljat studiebidrag betalas ut som ett engångsbelopp per termin. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via info@goranssonska.com eller ringa 026-23 57 60. 

Välkommen in med din ansökan!