Sigrid Göranssons Stiftelse


Sista ansökningsdagar år 2020 är 4 februari, 15 april, 31 augusti och 31 oktober. Ansökningar som inkommer innan sista ansökningsdag kommer att behandlas på nästkommande sammanträde.

Följande ska bifogas samtliga ansökningar:

-Ansökan ska legitimeras av ordförande eller kassör i moderföreningen, alternativt kan en skriftlig ansökan bifogas som är undertecknad av dessa
-Moderföreningens budget för nästkommande år
-Moderföreningens senaste årsredovisning
-Ansökan där ni beskriver vad ni söker bidrag för och hur mycket ni söker i bidrag
-Vid återkommande bidrag vill vi att ni skickar in redovisning av föregående års bidrag
-Offert/prisuppgift om ni söker bidrag till något specifikt

Vid ansökan om cup/läger ska även detta bifogas:

-Budget för cupen/lägret
-Antal ledare och deltagare