Nu har alla som har blivit beviljad studiebidrag från oss fått sin utbetalning. 

Nästa ansökningsperiod är februari 2021.