Språngbrädan gör skillnad

Språngbrädan är en av många verksamheter som bedrivs med stöd av Göranssonska Stiftelserna. Verksamheten är en alternativ vuxenutbildning ”för unga vuxna utanför”. Språngbrädan vänder sig främst till individer i åldern 20-30 år som saknar gymnasial kompetens.
 
Fokus är på ett individuellt lärande med flexibla studieplaner utifrån behov och förutsättningar. Språngbrädan erbjuder varje individ en chans att göra en livsstilsförändring genom utveckling av de egna inre resurserna dvs. genom stöd i att utveckla dagliga rutiner samt den struktur som krävs för att klara av vuxenstudier

Hur klarar sig då eleverna? För att ta reda på detta gjordes en undersökning hos elever som deltagit i undervisningen mellan 2012-2016. Resultatet talar sitt tydliga språk. 74% av eleverna angav att de fått en betydligt bättre framtidstro.
 
Innan studier vid Språngbrädan var nästintill samtliga elever beroende av aktivitetsersättning eller liknande. Efter studier vid Språngbrädan hade denna andel sjunkit till 23%. Många har fått arbete eller studerar vidare. Omkring 40% av eleverna har nu också fullständiga betyg och andelen väntas stiga då vissa av respondenterna i undersökningen ännu inte är klara med sin utbildning.
 
Resultatet av Språngbrädans arbete innebär en stor skillnad i positiv riktning för individen, men också en stor besparing och möjlighet för samhället.
 
Läs mer om Språngbrädans verksamhet här.