Sista ansökningsdagar för Stiftelsen den Göranssonska Fonden är 31/3-21 och 30/9-21. Obs! Detta gäller endast föreningar.

Följande ska bifogas i samtliga ansökningar:

- Verksamhetsberättelse

- Balans- och resultatrapport

- Budget

- En kort beskrivning vad ni söker bidrag till och hur mycket

- Vid återkommande bidrag vill vi att föregående bidrag redovisas 

- Offert/prisuppgift om ni söker bidrag till något specifikt

- Hur har Corona påverkat er verksamhet och har eventuellt föregående bidrag använts som det var tänkt?