Sista ansökningsdag för Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne är den 31/3-20 och 30/9-20. Obs! Detta gäller endast föreningar.

Följande ska bifogas i samtliga ansökningar:

- Verksamhetsberättelse

- Balans- och resultatrapport

- Budget

- En kort beskrivning vad ni söker bidrag till och hur mycket

- Vid återkommande bidrag vill vi att föregående bidrag redovisas

- Offert/prisuppgift om ni söker bidrag till något specifikt