För att kunna använda webbansökan behöver du logga in med e-legitimation (se www.e-legitimation.se). Du behöver inte fylla i hela ansökan på en gång. Du kan spara din ansökan och sedan logga in på nytt vid ett senare tillfälle. Innan ansökan skickas ges en möjlighet att kontrollera och bekräfta innehållet. De intyg du bifogar din ansökan måste vara elektroniska. Det går inte att skicka intyg per post. Så snart din ansökan tagits emot görs en genomgång av ansökan för att se om den är giltig. Om din ansökan inte uppfyller de krav som stiftelsen ställer eller om ansökan är bristfällig kommer du att kontaktas av stiftelsen vilket kan förlänga handläggningstiden. Det är därför viktigt att ansökan kommer till oss i god tid.
OBS! Studiebidragsansökningar kompletteras ej.