De Göranssonska Stiftelserna

Göranssonska Stiftelserna verkar i Sandvikens kommun för Sandvikenborna. Dels bedriver stiftelserna en egen social verksamhet, med främsta syfte att förbättra livssituationen och livskvalitén för äldre i Sandvikens kommun.

Vidare delar Göranssonska Stiftelserna årligen ut medel till sökande organisationer och privatpersoner. Satsningar görs främst inom barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade eller personer med funktionsnedsättning. Samt verksamheter riktade till äldre och behövande.

Läs mer om Stiftelsernas egna sociala verksamhet här, eller läs vidare nedan om ni vill se över möjligheten till stöd för er organisation samt till dig som privatperson i Sandvikens kommun.