De Göranssonska Stiftelserna

Göranssonska stiftelserna verkar i Sandvikens kommun och har som mål att förbättra livskvaliteten för Sandvikenborna. Varje år delar stiftelserna ut miljonbelopp till sökande organisationer och privatpersoner. Satsningar görs främst inom barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade och personer med funktionsnedsättning. Just nu håller stiftelserna på att bygga upp en ny dagverksamhet för äldre i kommunen för att minska social isolering.