Privatpersoner

Är du som privatperson i en ekonomiskt utsatt situation? Hos oss finns hjälp att få. Vi lämnar endast rekvisitioner, aldrig kontanta medel.

Vi ger ej bidrag till att betala hyror eller andra skulder.

Har du möjlighet att söka stöd från Göranssonska Stiftelserna?
För att du ska kunna söka medel hos Göranssonska Stiftelserna krävs följande:

  • Folkbokförd i Sandvikens kommun
  • Ekonomiskt utsatt situation


Stiftelserna går efter fastställda normer gällande ekonomisk situation för att bedöma din ansökan. Vidare kan en aktuell sjukdomsbild ge stöd till bedömningen av din ansökan. Nedan beskrivs vad du behöver för att göra en ansökan.

Personligt brev

Förbered ett personligt brev i exempelvis Word på din dator. Beskriv kort din situation och din bakgrund samt varför du söker stöd.

Övriga bilagor


Förbered övriga bilagor som ska med i ansökan. Bilagor som ska bifogas är:

  • Kopia på din och ev make/maka/sambos senaste inkomstdeklaration från skatteverket
  • Ekonomisk översikt från din och ev make/maka/sambos banker
  • Översikt över eventuella fonder/aktier
  • Läkarintyg om sjukdomsbild finns
  • En specifikation över föregående månads inkomst
  • Vid ansökan om stöd till tandvård/glasögon/specialskor ska kostnadsförslag bifogas
  • Vid ansökan om stöd till dator/Ipad skall intyg om läs och skrivsvårigheter bifogas
  • Vid ansökan om stöd till sjukhusavgifter ska faktura bifogas, förläng förfallodatumet om det behövs


Scanna in, eller ta kort på bilagorna, så att de finns på din dator.

Dags att söka

Har du skrivit ett personligt brev samt förberett samtliga efterfrågade bilagor?
- Bra! Logga in på länken nedan med mobilt bank-id eller bank-id. Följ instruktionerna där och ladda upp Personligt brev tillsammans med övriga efterfrågade bilagor när ni kommer till punkten bilagor.

ANSÖK NU


Klart!

Om din ansökan är komplett kommer den sorteras automatiskt till den stiftelse vars stadgar bäst stämmer överens med syftet för din ansökan. Vissa ärenden hanteras av personal på stiftelsernas administration, andra på styrelsemöten eller kontorsmöten. I vissa fall är handläggningstiden lång om ärendet skall tas till styrelsemöte för beslut. I andra fall går det fortare. Har du frågor om din ansökan? Hör av dig till administrationen via mejl på info@goranssonska.com eller på Tel 026-23 57 60.