Föreningar

Har ni en organisation/förening med verksamhet i Sandvikens kommun? Se om ni kan söka medel hos Göranssonska Stiftelserna!

Har ni möjlighet att söka medel hos Göranssonska Stiftelserna?
För att ni ska kunna söka medel hos Göranssonska Stiftelserna krävs följande:
Sökande organisation ska vara en ideell förening, allmännyttig stiftelse, eller trossamfund. Vi lämnar inte medel till aktiebolag, ekonomiska föreningar eller enskild firma.
Projektet eller verksamheten som ni söker stöd för skall riktas till någon/några av nedanstående kategorier.

 • Barn- och ungdomsverksamheter som syftar till omsorg.
 • Barn- och ungdomsverksamheter inom exempelvis idrotts- och kulturområdet.
 • Social verksamhet riktad till behövande och äldre. Exempel på behövande kan vara funktionshindrade, hemlösa, socialt utsatta, asylsökande eller kroniskt sjuka.
 • Utbildningsinsatser riktade till barn och ungdom.

Samstämmer ert projekt med någon/några av kategorierna? Samt uppfyller ni kraven gällande organisationsform? -Bra! Börja förbereda bilagor som ska bifogas tillsammans med ansökan. Vilka bilagor som ska med finner ni nedan.

Bilagor

 • Organisationens senaste verksamhetsberättelse
 • Senaste årsredovisning med balans och resultaträkning
 • Beskrivning av ert projekt eller den verksamhet ni söker stöd för
 • Budget för projektet/verksamheten¨
 • Vid återkommande bidrag ska redovisning av föregående års bidrag bifogas
 • Vid ansökan om cup/läger ska budget för cupen/lägret bifogas samt antal ledare och deltagare.
 • Vid ansökan om inventarier eller hjälp till investering ska offert bifogas

Samtliga bilagor måste finnas på er dator för att sedan bifogas i vårt elektroniska system. Det går bra att scanna in eller att ta kort på bilagorna för att lägga dessa på din hårddisk.

Dags att söka

Har ni förberett samtliga efterfrågade bilagor? Ordförande eller kassör i organisationen/föreningen loggar då in på länken nedan med mobilt bank-id eller bank-id. Följ instruktionerna där och ladda upp efterfrågade bilagor när ni kommer till punkten bilagor.

ANSÖK NU

Klart!

Om er ansökan är komplett kommer den behandlas på styrelsemöte i den stiftelse vars stadgar bäst stämmer överens med målet för ert projekt/verksamhet. Frågor om ansökan? Hör av er till administrationen via mejl på info@goranssonska.com eller på Tel 026-23 57 60.