Vår sociala verksamhet

På gårdarna Albert och Anna samt Ester bedriver stiftelserna social verksamhet för äldre. Vidare gör vår personal hembesök hos kommunens äldre och finns där som en stödjande och stärkande part på ålderns höst. Hos oss finns alltid en vän att lita på. Alla ska kunna åldras med värdighet. 

Vid dagträffar och öppna verksamhetsträffar deltar cirka 225 personer per vecka och vår personal gör omkring 65 sociala hembesök per vecka. 

Förutom sociala aktiviteter på våra gårdar samt hembesök anordnas andra typer av aktiviteter runtom i Sandviken för äldre och behövande.


För att komma i kontakt med vår sociala verksamhet – mejla info@goranssonska.com eller ring 026-23 57 60.